26-03-2015 Jaarvergadering

19 maart 2015

Hallo allen,
Hierbij worden jullie van harte uitgenodigd voor de Algemene Jaarvergadering op donderdag 26 maart 2015 om 20.00 uur in de kantine van de sporthal De Slenken. De agenda ziet er als volgt uit:

1.       Opening en vaststellen agenda 

2.       Verslag vorige jaarvergadering 

3.       Jaarverslag 2014, deze  wordt voor de vergadering uitgereikt 

4.       Financieel jaarverslag 2014 

5.       Verslag kascommissie 

6.       Bestuurswijzigingen

 Aftredend en niet herkiesbaar:  Janet de Roo 

7.       Begroting 2014

 Vaststelling contributie, voorstel; geen contributieverhoging. 

8.       Rondvraag 

9.       Sluiting

Tot dan!

Met vriendelijke groet,

WGV

Jaarverslag 2014

 

© 2018 WGV De Wijk | ColdDesign | Inloggen