Jaarvergadering 2019

22 maart 2019

Beste leden,

Hierbij nodigen wij u van harte uit voor de jaarvergadering van W.G.V. op woensdag 27 maart om 20.00 uur. Locatie: kantine Sporthal de Slenken.

De agenda voor de jaarvergadering ziet er als volgt uit:

1. Opening en vaststellen agenda

2. Verslag vorige jaarvergadering

3. Jaarverslag 2018, deze wordt voor de vergadering uitgereikt

4. Financieel jaarverslag 2018

5. Verslag Kascommissie

6. Bestuurswijzigingen

Aftredend en niet herkiesbaar:

* Annelies Drost

* Marianne Jasper

* Henriƫtte van de Streek

Benoeming nieuwe bestuursleden:

* Lambert Smid (voorzitter)

* Kim Vlietstra (secretaris)

* Anita Hoekstra (bestuurslid)

7. Begroting 2019

8. Rondvraag

Wij zien u graag de 27ste!

Bestuur W.G.V.

© 2020 WGV De Wijk | ColdDesign | Inloggen