Notulen van de jaarvergadering 7 April 2016

26 april 2016

In de bijlage kunt u de volledige notulen lezen.

In het bestuur heeft wijzigingen plaats gevonden.

Hierbij willen wij Jeannet Oetsen en Patrick Paalman heel hartelijk bedanken voor hun vele jaren vrijwillige inzet voor onze club.

Bestuurswijzigingen

Jeannet Oetsen treedt na 8 jaar af als bestuurslid; ledenadministratie. Zij wordt vervangen door Marianne Jasper.

Patrick Paalman treedt ook af als bestuurslid; sponsoring en wordt vervangen door Helga Bork.

Helga en Marianne worden officieel voorgedragen en iedereen stemt in.

Begroting 2016

KNGU heeft de bondscontributie per lid verhoogd naar 4, 50 euro per jaar. Voorstel is contributieverhoging van 50 cent per maand per lid voor alle groepen. Hierdoor worden ook de wedstrijdkosten, waar wij als vereniging iets bij inschieten, recht getrokken.

Omdat de vereniging voor ieder lid, ook badminton en BOM, bondscontributie betaalt, zijn wij overeengekomen dat de contributieverhoging van 50 cent per maand geldt voor alle leden met ingang van 1 mei aanstaande.

Voor een tweede lidmaatschap geldt geen contributieverhoging.

jaarverslag 2016 notulen

 

© 2018 WGV De Wijk | ColdDesign | Inloggen